Volby do školské rady

Vyhlašujeme volby zástupců do školské rady při OA Kolín ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby se budou konat 26. srpna 2021 v budově školy od 13 do 14 hodin (viz příloha).

Schůzka pro budoucí první ročníky

Úvodní informační schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční 26. srpna 2021 od 16 hodin v tělocvičně školy (pro oba stud. obory najednou).
Žádáme všechny účastníky schůzky, aby v budově školy měli zakryté dýchací cesty respirátorem a u vchodu využili dezinfekci.

Prázdninový provoz

Sekretariát školy je o hlavních prázdninách otevřen v pracovní dny od 8 do 12 hodin.