Základní informace o škole

Obchodní akademie je státní škola zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje. Její historie je více než stoletá. Již v roce 1897 byla založena chlapecká dvouletá obchodní škola, která se postupně vyvíjela až k dnešní podobě. Škola je vybavena výtahem a pojízdnou plošinou. Tím je zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy i do většiny učeben a ostatních prostor školy.

Budova OA

V současné době studuje na škole 357 žáků ve čtyřech ročnících. Pro příští rok se počítá s přijetím 90 žáků ke studiu.

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve dvou studijních maturitních oborech:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Sportovní management)

Co nabízíme našim studentům?

 • přátelské prostředí
 • zkušený a stabilní učitelský sbor
 • dobrou dopravní obslužnost (škola je v centru Kolína, blízko od vlakového i autobusového nádraží)
 • zmodernizovanou historickou budovu (rekonstrukce 2021)
 • pět počítačových učeben, tři jazykové učebny, moderní tělocvičnu s posilovnou. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s připojením na internet a dataprojektorem.
 • možnost výběru druhého cizího jazyka (němčina/ruština), cílená příprava na maturitní zkoušku v rámci povinně volitelných seminářů ve 3. a 4. ročníku
 • stravování je pro studenty zajištěno na SPŠ Kolín vzdálené cca 300 m od školy. Ubytování škola neposkytuje, ale může ho po dohodě zajistit na internátu SOŠ informatiky a spojů a SOU Jaselská 826, Kolín
 • v suterénu budovy je žákům k dispozici tzv. studentský klub, kde žáci mohou trávit volné chvíle mezi vyučováním a případně si ohřát donesené jídlo
 • na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce a metodik prevence
 • od roku 2019 mají naši studenti zdarma licenci na MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Teams…). Mají tak k dispozici softwarové vybavení vhodné pro výuku (a to i distanční).
 • praktická výuka účetnictví probíhá na Informačním systému ABRA
 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníku
 • sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníku
 • provozní praxe ve 2., 3. a 4. ročníku v reálných firmách nebo státních institucích
 • možnost složení státní zkoušky z Písemné komunikace
 • škola již řadu let spolupracuje s Autoškolou RS s. r. o. – zájemci o řidičský průkaz absolvují teoretické hodiny přímo ve škole, škola žákům vychází vstříc i při plánování jízd. https://www.autoskolars.cz/

Co nabízíme veřejnosti?

 • pronájem školní tělocvičny