Category: Událost

Charitativní akce Přes bariéry s policií

Tento týden podpořila naše škola sportovně charitativní akci „PŘES BARIÉRY S POLICIÍ“, která je určena pro studenty čtvrtých ročníků středních škol a středních odborných učilišť. Ti si mohou vyzkoušet fyzické testy, jejichž splnění je jednou z podmínek přijetí při výběrovém řízení k Policii ČR.

Každý úspěšný student přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu čtrnáctileté Terezky, obdržel potvrzení o absolvování fyzických testů a zároveň studenti získali informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

Naši studenti si ve fyzických testech vedli velmi úspěšně, z 23 cvičících chlapců získalo certifikát o splnění testů 19. Dívky to měly o něco těžší, protože se musely poprat s pánskými kliky. Z 27 cvičících děvčat získaly certifikát dvě. I to je ale hezký výsledek a všem děkujeme, že přispěli svými výkony na dobrou věc.

Krajské kolo Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů

V úterý 29. března 2022 se deset nejlepších „písařů“ z naší školy zúčastnilo krajského kola Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů. Soutěžilo se online v desetiminutovém opisu z obrazovky v českém jazyce a naši žáci se ve velké konkurenci neztratili. Zdeněk Křeček obsadil krásné šesté místo s výkonem 356,8 č. úhozů/minutu, Tomáš Hrdička skončil na místě jedenáctém, Kateřina Sejčková na šestnáctém.

Školní kolo soutěže v psaní na klávesnici

V průběhu měsíce března se celkem 303 žáků napříč ročníky zapojilo do soutěže v psaní na klávesnici. Soutěžilo se v desetiminutovém opisu textu, hodnotily se čisté úhozy za minutu a procento chybovosti. Ve všech ročnících se na první místa probojovali chlapci ze Sportovního managementu. Přinášíme výsledky za jednotlivé ročníky i celkově za školu:

  1. ročník: 1. Jakub Váňa (1.A) – 250 úhozů/min, 2. Aleš Hruška (1.B), 3. Kryštof Šturm (1.C)
  2. ročník: 1. Dominik Zof (2.A) – 277 úhozů/min, 2. Laura Fabišová (2.C), David Votroubek (2.C)
  3. ročník: 1. Tomáš Hrdlička (3.A) – 316 úhozů/min, 2. Veronika Jirásková (3.A), 3. Johana Berová (3.B)
  4. ročník: 1. Zdeněk Křeček (4.A) – 352 úhozů/min, 2. Jiří Solom (4.C), 3. Kateřina Sejčková (4.C)

Celkově za školu zvítězil Zdeněk Křeček ze 4.A se svým výkonem bez chyb v hodnotě 352 čistých úhozů/minutu. Gratulujeme!
Nejlepší písaři se v úterý 29. 3. zúčastní online Mistrovství ČR žáků středních a základních škol ve zpracování textů 2022.

Lednový den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na již třetí Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 11. ledna 2022 od 14 do 17 hodin.

Vzhledem k horšící se epidemiologické situace budeme vyžadovat po všech návštěvnících doklad o bezinfekčnosti (očkování, prodělání nemoci, PCR test).

Žádáme všechny návštěvníky, aby dodržovali hygienická opatření spojená s epidemií koronaviru (použili dezinfekci u vchodu a po celou dobu měli zakryté dýchací cesty respirátorem).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu na Obchodní akademii v Kolíně.

Seminář „Můžeš podnikat“

Čtyři podnikatelé věnovali ve středu 24. listopadu 2021 svůj drahocenný čas našim studentům ze druhého ročníku. V rámci seminářů „Můžeš podnikat“ se o své inspirující podnikatelské i osobní příběhy podělili pánové Karel Drašnar, Jaroslav Salva, Jiří Krejčík a Tomáš Reinbergr. Velice jim tímto děkujeme.

Naši studenti v Bruselu

Ve dnech 19. – 23. 9. 2021 se studenti Obchodní akademie v Kolíně – Eliška Mátlová, Denis Kučeva a Jiří Solom – zúčastnili programu Eurokvíz v belgickém Bruselu. Eurokvíz je soutěž pořádaná Středočeským krajem společně s partnerskými regiony ve Francii, Německu a Polsku. Studenti naší školy zvítězili v této soutěži v rámci vyučovacího předmětu Environmentální výchova ve školním roce 2019/2020. Vzhledem k omezením spojeným s koronavirovou pandemií se vítězná cesta do sídla EU konala až v letošním roce. V Bruselu studenti prezentovali náš kraj, poznali se se  studenty z ostatních regionů Evropy, procvičili angličtinu, ale především si odnesli mnoho zážitků.

Vzácná návštěva na Obchodní akademii

Když v loňském školním roce tým žáků z naší školy vyhrál krajské kolo v soutěži Finanční gramotnost a neztratil se ani v kole národním, byla jednou z odměn pro školy beseda se členem národní rady ČNB. A Ing. Aleš Michl, Ph.D. v pátek 24. září skutečně dorazil na Obchodní akademii v Kolíně. V přátelské atmosféře besedoval o financích se studenty 3. ročníku. Velice si této návštěvy vážíme a věříme, že nebyla poslední.