Opakování voleb do školské rady

Opakování voleb zástupců do školské rady při OA Kolín ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se bude konat 1. září 2021 od 13 do 14 hodin v budově školy.