Národní plán doučování

Naše škola se zapojila do projektu Národní plán obnovy – doučování, který MŠMT vyhlásilo pro období leden – srpen 2022, září – prosinec 2022 a leden – srpen 2023. Škola bude zajišťovat doučování pro žáky zdarma.

Národní plán doučování pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Žákům samotným tento doplňkový vzdělávací program z okamžitého hlediska umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, který mu do té doby nemusel nic říkat, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit.