Naši studenti v Bruselu

Ve dnech 19. – 23. 9. 2021 se studenti Obchodní akademie v Kolíně – Eliška Mátlová, Denis Kučeva a Jiří Solom – zúčastnili programu Eurokvíz v belgickém Bruselu. Eurokvíz je soutěž pořádaná Středočeským krajem společně s partnerskými regiony ve Francii, Německu a Polsku. Studenti naší školy zvítězili v této soutěži v rámci vyučovacího předmětu Environmentální výchova ve školním roce 2019/2020. Vzhledem k omezením spojeným s koronavirovou pandemií se vítězná cesta do sídla EU konala až v letošním roce. V Bruselu studenti prezentovali náš kraj, poznali se se  studenty z ostatních regionů Evropy, procvičili angličtinu, ale především si odnesli mnoho zážitků.