Vybavení školy

Materiální vybavení školy

 • bezbariérové prvky – nájezdové plošina, výtah, schodolez
 • 12 velkých učeben vybavených počítačem, dataprojektorem, reproduktory a zastíněním
 • 3 jazykové učebny vybavené technikou a materiály pro výuku ANJ, NEJ a RUJ
 • 5 počítačových učeben – využíváme Office 365 (žákům poskytujeme licenci zdarma pro domácí využití)
 • řízená ventilace vzduchu přes rekuperační jednotky ve třídách, klimatizace v ICT učebnách
 • notebooky pro využití i v nepočítačových předmětech (jazyky, ekonomické předměty…)
 • tělocvična se zázemím (šatny, sprchy), posilovna
 • školní knihovna (česká i cizojazyčná)
 • zázemí pro studenty v suterénu školy – studovna a prostor pro přípravu a konzumaci jídla
 • školní bufet
 • nápojové a potravinové automaty
 • šatny (vždy jedna společná pro třídu)