Školní psycholog

PORADENSTVÍ PROSTOR PLUS, O.P.S.

Poradenské služby na škole zajišťují odborné pracovnice organizace Prostor plus, o.p.s.

Poradenské služby jsou zdarma pro všechny žáky a žákyně, pedagogy a rodiče žáků Obchodní akademie. Naše služby jsou důvěrné, informace, které nám sdělíte, neposkytujeme škole. Výjimkou jsou informace podléhající oznamovací povinnosti dle § 367 a § 368 trestního zákoníku. V případě nezletilosti je třeba pro delší spolupráci souhlas zákonného zástupce. Zletilí žáci a žákyně mohou docházet i bez souhlasu zákonného zástupce.

Můžete se na nás obrátit s problematikou v oblasti rodinných, vrstevnických vztahů, školní docházky atd.

Mgr. Michaela Vocásková, školní psycholožka, liché týdny

vocaskova@oakolin.eu

+420 773 743 722

Mgr. Olga Neumannová, sociální pracovnice, sudé týdny

neumannova@oakolin.eu

+420 774 705 724

Konzultační hodiny (od 25. 10.):

každé sudé úterý 13-15:15 v učebně č. 204
každá lichá středa 14 – 16:15 v učebně č. 204

Rezervace konzultace na odkazu:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Konzultacekolnpsycholokyasocilnpracovnice@oakolin.eu/bookings/