Šablony pro SŠ a VOŠ – JAK

Zapojili jsme se do výzvy č. 02_22_003 – Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Od 1. 11. 2022 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu:

Šablona JAK 2022 – OA Kolin“.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003209

Název operačního projektu: Jan Amos Komenský

Doba realizace: 1. 11. 2022 – 30. 6. 2025 (tj. 32 měsíců)

Rozpočet projektu: 1 286 016 Kč

Naše škola realizuje tyto šablony:

1.III/5                  Kariérový poradce

1.III/8                  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9                  Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10                Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.III/11                Podpora žáků s odlišným cizím mateřským jazykem v SŠ

1.III/12                Odborně zaměřená tematická setkání a komunitní setkání v SŠ

V projektu budou podpořeni všichni pedagogičtí pracovníci školy v produktivním věku, žáci ohrožení školním neúspěchem a jejich školní skupiny, žáci s odlišným mateřským jazykem, žáci při výběru budoucího profesního zaměření, rodiče a veřejnost.