Důležitá čísla a odkazy

Linka bezpečí 116 111

https://www.linkabezpeci.cz/en/?utm_source=emailing&utm_medium=button&utm_campaign=novy_web

– na linku můžete volat kdykoliv, protože je v provozu 24 hodin denně

– Linka pomáhá řešit dětem a dospívajícím těžké životní situace

– slouží těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí

E-mailová poradna Linky bezpečí pomoc@linkabezpeci.cz

– můžete ji využít, pokud nemáte k dispozici telefon

– odborníci z Linky bezpečí odpovídají na dotazy v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 dnů

– Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na: chat.linkabezpeci.cz

Linka vzkaz domů 800 111 113; 724 727 777

– dovoláš se zdarma z pevné linky, není možné se zdarma dovolat z mobilního telefonu (tarif dle operátora)

– v provozu každý den po celý rok vždy od 8 do 22 hodin

– na této lince můžeš předat vzkaz rodičům či svým blízkým v případě, že jsi na útěku, nechce se Ti vrátit domů, ale přesto bys rád/a nechal/a svým blízkým zprávu, že jsi naživu a zdráv/a

– když se budeš chtít vrátit zpět domů, ale nemáš odvahu rodičům zavolat z obavy z jejich reakce, pracovníci Linky Ti pomohou nalézt cestu zpět

– pokud se domů za žádnou cenu vrátit nechceš, může Ti Linka vzkaz domů pomoci zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či jiném obdobném zařízení, kde bys našel/našla prozatímně střechu nad hlavou; stejným způsobem Ti může Linka vzkaz domů pomoci v případě, že jsi na útěku z ústavního zařízení

– na Linku se mohou obrátit i rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova a mohou jim zde nechat vzkaz (např. že se mohou bez obav vrátit domů)

Rodičovská linka 840 111 234

– je určena dospělým, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí

– poskytuje intervenci a poradenství rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny v následujících oblastech: problémy s učením, záškoláctví, lhaní, zneužívání návykových látek, trestná činnost, těžká životní situace (rozvod, úmrtí členy rodiny, útěk dítěte z domova …), psychické a osobní problémy dětí, podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte

– poradenství poskytují psychologové a odborní pracovníci

– dovoláte se z pevné linky i z mobilního telefonu za běžné tarify

– linka je v provozu každý všední den odpoledne: pondělí-středa-pátek 13 – 16 hod., úterý, čtvrtek 16 – 19 hod.

Linka důvěry

tel.: Kladno 312 684 444

tel: Kutná Hora 327 511 111

Linka důvěry SOS

tel.: Mladá Boleslav 326 741 481

Centrum drogové prevence

tel.: Kolín 321 724 103

tel: Kladno 312 682 177

Národní linka prevence AIDS

tel.: 800 144 444

Linka bezpečí dětí a mládeže

tel.: 800 155 555

Linka psychopomoci- poradenská linka pro osoby v psychické krizi          

tel.: 224 214 214

http://www.capz.cz/ 

Vzkaz domů (dítě na útěku)  

tel.: 800 111 113

Odkazy na webové stránky

http://nepanikar.cz/                           podpora psychického zdraví

https://www.edu.cz/                          podpora psychického zdraví

https://www.opatruj.se/ kompas duševního zdraví, testy

https://sebevrazdy.cz prevence sebevražd a sebepoškozování, linka pomoci

https://dusevnizdravi.edu.cz/

https://www.linkabezpeci.cz/

http://www.linkapsychickepomoci.cz

http://www.rodicovskalinka.cz

https://www.linkaztracenedite.cz/

http://www.mostknadeji.cz/

http://www.vtisni.cz/drogy

http://www.linkaduvery.kh.cz/

http://www.dropin.cz/

http://www.detskaprava.cz/

 • www.msmt.cz
 • www.prevence-info.cz
 • www.odrogach.cz
 • www.stredoceskykraj.cz
 • www.e-bezpeci.cz
 • www.e-nebezpeci.cz
 • www.sikana.org
 • www.adiktologie.cz
 • www.prevence-info.cz
 • www.anabell.cz
 • www.idealni.cz
 • www.odyssea.cz
 • www.hranostaj.cz
 • www.alkoholik.cz
 • www.drogy-info.cz
 • www.minimalizacesikany.cz
 • www.odrogach.cz
 • www.podaneruce.cz
 • www.prevcentrum.cz