Školní rok 2021/2022

1. září 2021zahájení školního roku
2. září 2021burza učebnic
6. září 2021podzimní termín praktické MZ
8. září 2021podzimní termín ústní MZ
17. – 21. září 2021sportovně turistický kurz (Pec p. Sněžkou) – 3. ročník
27. září 2021ředitelské volno
11. října 2021Den otevřených dveří č. 1 (9 – 16 hodin)
+ Burza škol Kolín
27. – 29. října 2021podzimní prázdniny
8. listopadu 2021pedagogická rada k 1. čtvrtletí
9. listopadu 2021Den otevřených dveří č. 2
11. listopadu 2021třídní schůzky
22. – 26. listopadu 2021provozní praxe 4. ročníků
23. prosince 2021 – 2. ledna 2022vánoční prázdniny
11. ledna 2022Den otevřených dveří č. 3
27. ledna 2022pedagogická rada k 1. pololetí
31. ledna 2022 (po)předání pololetního vysvědčení
4. února 2022jednodenní pololetní prázdniny
14. – 20. února 2022jarní prázdniny
4. dubna 2022pedagogická rada k 3. čtvrtletí
5. dubna 2022třídní schůzky
11. dubna 2022MZ – písemná zkouška z CJL
12. dubna 2022JPZ – 1. termín
MZ – písemná zkouška z cizích jazyků (odpoledne)
13. dubna 2022JPZ – 2. termín
14. dubna 2022velikonoční prázdniny
16. dubna 2022maturitní ples 4. B (MSD Kolín)
26. dubna 2022pedagogická rada ke 4. ročníkům – 2. pololetí
27. a 28. dubna 2022praktická maturitní zkouška
2. – 4. května 2022didaktické testy společné části MZ
16. – 27. května 2022ústní zkoušky profilové části MZ
16. – 20. května 2022provozní praxe 2. ročníků
16. – 27. května 2022provozní praxe 3. ročníků
28. května 2022maturitní ples 4. C (MSD Kolín)
27. června 2022pedagogická rada k 2. pololetí
30. června 2022předání závěrečného vysvědčení