Podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY – OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška a písemná práce
 • Cizí jazyk (ANJ/NEJ/RUJ) – ústní zkouška a písemná práce (pokud si žák cizí jazyk zvolí ve společné části MZ)
 • Ekonomika – ústní zkouška
 • Účetnictví – ústní zkouška
 • Praktická maturitní zkouška – písemná zkouška

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY – OBOR EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška a písemná práce
 • Cizí jazyk (ANJ/NEJ/RUJ) – ústní zkouška a písemná práce (pokud si žák cizí jazyk zvolí ve společné části MZ)
 • Odborné ekonomické předměty – ústní zkouška
 • Odborné oborové předměty – ústní zkouška
 • Praktická maturitní zkouška – písemná zkouška

SPOLEČNÁ ČÁST – OBA OBORY

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk (ANJ/NEJ/RUJ) – didaktický test nebo Matematika – didaktický test

Aktuální informace k maturitní zkoušce naleznete i na stránce https://maturita.cermat.cz/

PODKLADY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Pravidla a termíny – maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023

Kritéria hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků

Seznam přečtené literatury – šablona k vyplnění

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z CJL

Seznam opakovacích maturitních okruhů z odborných předmětů (EKO, UCE, TSP, ZSF, PSY)

Seznam specifických/odborných témat ústní maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 z předmětu anglický jazyk

Seznam specifických/odborných témat ústní maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 z předmětu německý jazyk

Seznam specifických/odborných témat ústní maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 z předmětu ruský jazyk