Členové školské rady při Obchodní akademii v Kolíně

Zástupci zřizovatele

Mgr. Iveta Mikšíková

Mgr. Josef Kysilka, MPA

Zákonní zástupci nezletilých žáků

Ing. Marcela Vedralová

Věra Vítková

Zástupci pedagogů

Mgr. Andrea Bartošová

Ing. Kateřina Březinová