Vzácná návštěva na Obchodní akademii

Když v loňském školním roce tým žáků z naší školy vyhrál krajské kolo v soutěži Finanční gramotnost a neztratil se ani v kole národním, byla jednou z odměn pro školy beseda se členem národní rady ČNB. A Ing. Aleš Michl, Ph.D. v pátek 24. září skutečně dorazil na Obchodní akademii v Kolíně. V přátelské atmosféře besedoval o financích se studenty 3. ročníku. Velice si této návštěvy vážíme a věříme, že nebyla poslední.

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) bude vyhlášen pro žáky na pondělí 27. září 2021 den ředitelského volna.
Kancelář školy bude v tento den v provozu.

Poděkování panu Jiřímu Černému

Srdečně děkujeme panu Jiřímu Černému, který věnoval naší škole nádherně zpracovaný životní příběh svého otce Antonína Černého. Pan Antonín Černý ze Sadské maturoval na Obchodní akademii v Kolíně v roce 1941 a po celý život zachovával k naší škole vřelý vztah. V příštím roce by se pan Černý dožil sta let.

Školní kolo soutěže Ekotým

Ve středu 15. září 2021 se uskutečnilo školní kolo tradiční soutěže EKOTÝM, ve kterém se utkala tříčlenná družstva složená ze žáků 4. ročníků. Ti nejdříve individuálně vyplnili soutěžní kvíz z odborných předmětů a poté si již v týmu připravili prezentaci na vylosované téma, kterou pak předvedli před odbornou komisí.
V letošním roce se žáci vyjadřovali k tématům týkajících se deficitu státního rozpočtu, bydlení pro mladé, nedostatku pracovních sil či otázky využití volných finančních prostředků. Na celkovém sdíleném prvním místě se umístilo družstvo chlapců ze 4. A (Jáchym Arnet, Dominik Mach, Matyáš Sixta) a družstvo ze 4. C ve složení Sára Rathová, Monika Tichá a Michal Vojáček. Tři vybraní žáci nás budou reprezentovat 15. října v krajském kolo, které pořádá OA Lysá nad Labem a proběhne online.

Opakování voleb do školské rady

Opakování voleb zástupců do školské rady při OA Kolín ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se bude konat 1. září 2021 od 13 do 14 hodin v budově školy.

Informace k zahájení školního roku 2021/22 vzhledem ke Covid-19

Ve středu 1. září 2021 zahájíme nový školní rok – vzhledem k nutnosti testování žáků a dodržování hygienických opatření budou žáci jednotlivých ročníků vpouštěni do budovy dle časového harmonogramu – viz příloha. Podrobnosti ke screeningovému testování v měsíci září najdete v příloze 2.

Volby do školské rady

Vyhlašujeme volby zástupců do školské rady při OA Kolín ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby se budou konat 26. srpna 2021 v budově školy od 13 do 14 hodin (viz příloha).

Schůzka pro budoucí první ročníky

Úvodní informační schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční 26. srpna 2021 od 16 hodin v tělocvičně školy (pro oba stud. obory najednou).
Žádáme všechny účastníky schůzky, aby v budově školy měli zakryté dýchací cesty respirátorem a u vchodu využili dezinfekci.

Prázdninový provoz

Sekretariát školy je o hlavních prázdninách otevřen v pracovní dny od 8 do 12 hodin.