Prevence digitální propasti

Naše škola získala v roce 2022 dotaci ve výši 58 000 Kč z Národního plánu obnovy na nákup mobilních digitálních technologií. Z těchto prostředků bylo zakoupeno šest notebooků.

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby je využívali:

  1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD).
  2. V domácí přípravě na výuku, ve školním klubu, v kroužcích apod.
  3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).

Veškeré výpůjčky zařízení (i ve školním prostředí) budeme evidovat, při dlouhodobější výpůjčce bude sepsána smlouva o zapůjčení zařízení se zákonným zástupcem žáka popř. se zletilým žákem.