Volby do školské rady

Vyhlašujeme volby zástupců do školské rady při OA Kolín ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby se budou konat 26. srpna 2021 v budově školy od 13 do 14 hodin (viz příloha).