Školní psycholožka a sociální pracovnice

ŠPP (školské poradenské pracoviště) oznamuje všem našim žákům a rodičům, že od 14. září 2022 budou k dispozici služby školní psycholožky a sociální pracovnice. Návštěvu si lze sjednat na každou středu od 14 do 16 hodin, školní psycholožka bude sídlit v učebně číslo 204. V brzkých dnech bude na webových stránkách školy spuštěn rezervační portál. V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Kláru Šušlíkovou na mailové adrese suslikova@oakolin.eu

Naši školu navštívil ministr školství

Dne 12. září 2022 poctil naši školu návštěvou ministr školství pan Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Pan ministr se svým doprovodem pohovořil v přátelské atmosféře s vedením školy, poté si prohlédl prostory naší školy a popřál hodně štěstí studentům 4. ročníku, které čeká v letošním školním roce maturita.
V Kolíně se pan ministr zúčastnil i pietního aktu před naší školou na počest Václava Morávka.

Nový školní vzdělávací program

Od 1. září 2022 se začnou žáci prvního ročníku vzdělávat podle nového ŠVP. Nový vzdělávací program platí pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání i pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie. Oba programy jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty.
Ostatní ročníky se budou dále vzdělávat podle dosud platného ŠVP.

Zahájení školního roku 2022/23

Prázdniny se neúprosně blíží ke svému závěru a ve čtvrtek 1. září zahájíme nový školní rok. První školní den začíná tradičně v 7:55, žáci se tento den nemusí přezouvat a čekají je třídnické hodiny. Žáci prvního ročníku budou mít tři třídnické hodiny, ostatní ročníky dvě.

Rozdělení do jednotlivých tříd se žáci prvního ročníku dozví na vývěsce ve vestibulu a poté budou směrováni do svých kmenových tříd. Třída Sportovního managementu (1.A) sídlí v přízemí v učebně 104, třída OA 1.B v prvním patře (učebna 207) a třída OA 1.C ve druhém patře naproti schodišti (učebna 303). Žádáme všechny žáky prvního ročníku, aby si připravili e-mailové adresy zákonných zástupců, kteří budou požadovat přístup do našeho školního systému. Přístupy do systému obdrží žáci i jejich zástupci během prvních dvou školních dní. V pátek proběhne burza učebnic.

Výsledky základního kola soutěže „Zaúčtuj to“

Ve středu 8. 6. 2022 se dva soutěžní týmy z naší školy zúčastnily účetní soutěže, jejíž základní kolo se konalo v Praze. Soutěž „Zaúčtuj to“ je určená pro tříčlenné týmy žáků 3. ročníků obchodních akademií a středních škol s výukou účetnictví z celé České republiky. Celá soutěž je rozdělena do dvou etap: základní kola a GRAND finále.

V první části základního kola účtovaly týmy případové studie. Náš tým ve složení Anna Fantová, Adéla Kuberová a Natálie Šaníková (všechny ze 3.C) se umístil na 1. místě v konkurenci 20 škol. Bohužel tento tým v druhé – teoretické části Riskuj nepostoupil do finále.

Druhý tým ve složení Jana Blaháková (3.B), Jiří Dohanič a Martin Janků (oba 3.A) zvládl úspěšně případové studie a i semifinále. Ve finále základního kola se umístil na 3. místě a postoupil do Grand finále, které se uskuteční v Brně.

Gratulujeme a děkujeme všem studentům za vzornou reprezentaci školy.

Schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucích 1. ročníků

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků, kteří jsou přijati do 1. ročníku, na informační schůzku. Tato schůzka se uskuteční v pondělí 20. června 2022 v 16 hodin v tělocvičně školy. Pozvánky byly rozeslány i na e-mail.

Na schůzce mj. obdržíte seznam učebnic pro 1. ročník, burza učebnic proběhne na začátku nového školního roku.

Soutěž v účetnictví „Zaúčtuj To“

Dne 20. dubna 2022 proběhlo školní kolo soutěže v účetnictví, kterého se zúčastnilo 12 vybraných žáků ze 3. ročníku. Nejlépe si vedla Anna Fantová, na druhém místě skončila Adéla Kuberová a třetí místo obsadila Monika Pavelková – všechny ze 3. C. V červnu se v Praze uskuteční soutěž „Zaúčtuj To“, do které z naší školy budou vybrány dva týmy. Kromě jmenovaných děvčat pojedou školu reprezentovat i další tři vybraní studenti.