Formuláře ke stažení

Žádost o uvolnění z výuky (ve formátu .docx nebo .pdf) – např. z důvodu rekreace nebo sportovního soustředění

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (částečné i úplné)

Žádost o udělení výjimky z pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání (ve formátu .docx nebo .pdf) – jazykové certifikáty, sportovní aktivity

Vzor žádosti o opakování ročníku

Vzor žádosti o přerušení studia

Vzor žádosti o přestup na Obchodní akademii v Kolíně

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení

Ceník – zhotovení stejnopisu