Obory a učební plány

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Sportovní management)

Od 1. 9. 2024 otevíráme nový obor

  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Všechny tři studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle učebního plánu schváleného MŠMT.
Absolventi najdou uplatnění prakticky ve všech administrativních činnostech (účetní, sekretářky, písařky apod.), ve firmách, státních úřadech, bankách, pojišťovnách, obchodech, ve službách atd. Mohou i soukromě podnikat. Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se navíc mohou uplatnit jako manažeři v oblasti sportu, trenéři, vedoucí sportovních družstev, lektoři, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro sport atp.

Ekonomické lyceum propojuje prvky ekonomického a gymnaziálního vzdělávání. Je určeno především jako příprava pro další vzdělávání na vysokých školách a vyšších odborných školách s ekonomickým, ale i jiným zaměřením. Pokud se absolventi rozhodnou jít hned do praxe, i tady najdou uplatnění např. v bankovnictví, státní správě, na různých administrativních pozicích ve firmách nebo ve vlastním podnikání.

Většina absolventů si podává přihlášku k dalšímu studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, procento jejich přijetí je velmi vysoké.

Učební plány platné od školního roku 2022/23 (počínaje 1. ročníkem)
Učební plán platný od školního roku 2024/2025