Naši školu navštívil ministr školství

Dne 12. září 2022 poctil naši školu návštěvou ministr školství pan Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Pan ministr se svým doprovodem pohovořil v přátelské atmosféře s vedením školy, poté si prohlédl prostory naší školy a popřál hodně štěstí studentům 4. ročníku, které čeká v letošním školním roce maturita.
V Kolíně se pan ministr zúčastnil i pietního aktu před naší školou na počest Václava Morávka.