Charitativní akce Přes bariéry s policií

Tento týden podpořila naše škola sportovně charitativní akci „PŘES BARIÉRY S POLICIÍ“, která je určena pro studenty čtvrtých ročníků středních škol a středních odborných učilišť. Ti si mohou vyzkoušet fyzické testy, jejichž splnění je jednou z podmínek přijetí při výběrovém řízení k Policii ČR.

Každý úspěšný student přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu čtrnáctileté Terezky, obdržel potvrzení o absolvování fyzických testů a zároveň studenti získali informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

Naši studenti si ve fyzických testech vedli velmi úspěšně, z 23 cvičících chlapců získalo certifikát o splnění testů 19. Dívky to měly o něco těžší, protože se musely poprat s pánskými kliky. Z 27 cvičících děvčat získaly certifikát dvě. I to je ale hezký výsledek a všem děkujeme, že přispěli svými výkony na dobrou věc.