Category: Oznámení

Spolupráce školy s podnikatelským sektorem

V minulých letech se naše škola zapojila do projektu „Můžeš podnikat„. Tento projekt propojuje vzdělávání s praxí. V jeho rámci se uskutečnilo již několik úspěšných seminářů vedených podnikateli z praxe. Semináře vyučující zařazují do výuky odborných předmětů jako zajímavou formu seznámení s podnikatelským prostředím, orientaci na trhu práce a motivaci ke studiu. Naposledy nás navštívili podnikatelé Jiří Krejčík, specialista na online marketing, a majitel firmy obchodující s vínem Jan Pánek, kteří předali své zkušenosti žákům prvního ročníku. Díky tomuto projektu se nám také podařilo navázat bližší spolupráci se strojírenskou firmou Beneš a Lát, a. s. Spolupráce s firmou umožní studentům absolvovat zde školní provozní praxe, soukromé brigády a dále rozvíjet své všeobecné i odborné znalosti a dovednosti formou soutěží, které firma pro naši školu pořádá. Nyní probíhá soutěž pro studenty 1. – 3. ročníku, která je zaměřena na rozvoj prezentačních dovedností. Věříme, že tato spolupráce bude oboustranně obohacující a přínosná.

Další firma, s kterou naše škola úzce spolupracuje, je společnost Administer, spol. s r. o. Předmětem činnosti společnosti je realizace valných hromad akcionářů, kde naši žáci zajišťují administrativní práce a získávají tak nové zkušenosti a navíc i finanční ohodnocení.

V letošním školním roce se studenti 2. ročníku ještě podívají v rámci exkurze do České národní banky v Praze, studenti 3. ročníku se mohou těšit na exkurzi do závodu společnosti Coca-Cola, a. s. také v Praze.

(Ing. Bílá a Ing. Holečková)

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

V úterý 21. března 2023 jsme odeslali ze systému Certis na e-mailové adresy zákonných zástupců (popř. i uchazečů) pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Pokud má uchazeč podané na naši školu obě přihlášky, přijdou mu pozvánky dvě. (Pokud jste pozvánku neobdželi, doporučujeme se podívat do spamu, pozvánky chodí z adresy neodpovidejte@cermat.cz)

Žádáme o potvrzení přijetí přihlášek na e-mail sekretariat@oakolin.eu, předem děkujeme.

Upozorňujeme uchazeče z Ukrajiny, kteří zažádali o prominutí testu z českého jazyka, že v den přijímací zkoušky (tj. 13. 4. nebo 14. 4.) budou konat ústní pohovor ověřující základní znalost českého jazyka. Tyto pohovory proběhnou v učebně 204 v čase 10:50. Součástí pohovoru bude rozhovor o osobě uchazeče, četba a porozumění textu a popis obrázku.

Nabídka volného pracovního místa

Obchodní akademie v Kolíně přijme pracovníka na pozici uklízeč/ka. Jedná se o pravidelný úklid kancelářských a sanitárních prostor (třídy, WC, umývárny, chodba) ve školském zařízení. Nástup možný ihned.

V případě zájmu volejte do kanceláře školy na tel. 321 721 533.

Úspěch v krajském kole soutěže ve zpracování textů

Náš student Jakub Váňa ze 2.A po vítězství ve školním kole v soutěži Wordprocessing ovládl i kolo krajské. V rámci 30. mistrovství ČR ve zpracování textů tak postoupil do celostátního kola, které proběhne v Havlíčkově Brodě na konci března. Spolu s ním nás bude zastupovat i Antonie Záhorová ze 3.C, která v krajském kole obsadila dělené 2.-3. místo. Děkujeme jim za krásný výsledek a vzornou reprezentaci naší školy.

V krajském kole se soutěžilo i v disciplíně Opis textu. Z celkem 76 soutěžících se nejlepší žák z OA Kolín Tomáš Hrdlička (4.A) umístil na desátém místě s výkonem 305,2 čistých úhozů/min. Do dvacítky nejlepších se vešli i Dominik Zof, Veronika Jirásková, Štěpán Fafejta, Johana Berová a Aleš Hruška.

Výsledky školního kola v psaní na klávesnici

Celkem 306 žáků z celé školy se v průběhu ledna zúčastnilo soutěže v psaní na klávesnici. Desetiminutový opis zvládl nejlépe Tomáš Hrdlička ze 4.A s výkonem 291,20 čistých úhozů za minutu. Na druhém místě v celkovém pořadí se umístil Jan Šára z 1.C (287,40 úhozů/min) a třetí místo obsadil Dominik Zof ze 3.A (262,60 úhozů/min). Výsledky za jednotlivé ročníky si můžete prohlédnout v příloze.

Úspěch našich studentek v soutěži v účetnictví

Ve dnech 25. -26. ledna 2023 probíhalo ve Znojmě celostátní finále soutěže v účetnictví pro střední školy – Má dáti dal. Finálového kola se zúčastnilo nejlepších 104 studentů z 52 škol z celé České republiky, naši školu reprezentovaly za podpory Ing. Jarmily Krejčové studentky ze 4.C – Anna Fantová a Adéla Kuberová. Díky jejich krásným výkonům obsadila v konečném pořadí škol naše Obchodní akademie 10. místo, v individuálním pořadí se Anna Fantová umístila na 14. místě a Adéla Kuberová na 46. místě. Obě splnily zároveň podmínky pro získání Osvědčení k absolvování certifikační zkoušky z předmětu ÚČETNICTVÍ I.

Oběma studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k jejich umístění.

Výsledky školního kola olympiády v ruském jazyce

V tomto týdnu proběhlo školní kolo olympiády v RUJ, kterého se zúčastnilo 15 žáků. V prvním kole absolvovali soutěžící poslechový test, ve druhém potom prezentovali téma dle vlastního okamžitého výběru, popisovali obrázek a představili svou osobu. Vítězkou školního kola se stala Antonie Záhorová z 3.C, druhé místo obsadil Richard Šindler ze stejné třídy a o třetí místo se podělily dvě studentky – Kateřina Líbalová a Simona Vetešníková (obě 2.B).
Všem účastníkům blahopřejeme k dosaženým výkonům.

Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce

Dne 23.ledna 2023 se konalo školní kolo jazykové soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků, z nichž 12 postoupilo do finálového kola. V této soutěži, která byla pro žáky 1. – 3. ročníku , se na třetím místě umístil Jan Jeřábek (2.B), na druhém místě David Votroubek (3.C) a vítězem se stal Petr Myjsaroš (3.B). Gratulujeme.
Nejúspěšnější soutěžící bude reprezentovat naši školu v okresním kole.

Informace k přijímacímu řízení

18. 5. 2023 – Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů z náhradního termínu naleznete v sekci Přijímací řízení.

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zveřejněny v sekci PRO UCHAZEČE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu si bude možné vyzvednout osobně v kanceláři školy nejdříve ve středu 3. 5. 2023 od 10 hodin do pátku 5. 5. 2023. Pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvedne zákonný zástupce osobně, pošleme ho v dalším týdnu poštou. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Na odevzdání zápisového lístku se vztahuje lhůta 10 pracovních dnů od uveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zároveň s odevzdáním zápisového lístku prosíme o nahlášení volby druhého cizího jazyka (NEJ/RUJ).

Uchazeči o studium na naší škole najdou veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 v záložce Přijímací řízení – Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 (oakolin.eu)

Přijímáme žáky do oborů:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Sportovní management)

Soutěž ve Wordprocessingu

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 proběhlo školní kolo soutěže ve zpracování textu ve Wordu – tzv. Wordprocessingu. Zúčastnilo se 15 vybraných žáků ze 2. a 3. ročníku, kteří se museli popasovat s celkem rozsáhlým zadáním včetně zpracování hromadné korespondence. Nejvyššího zisku bodů dosáhl Jakub Váňa ze 2.A, na druhém místě se umístila Antonie Záhorová ze 3.C a třetí místo patří Michelle Müllerové ze 2.A. Tito tři nás budou reprezentovat v krajském kole, které se bude konat na začátku února online. Gratulujeme!