Spolupráce školy s podnikatelským sektorem

V minulých letech se naše škola zapojila do projektu „Můžeš podnikat„. Tento projekt propojuje vzdělávání s praxí. V jeho rámci se uskutečnilo již několik úspěšných seminářů vedených podnikateli z praxe. Semináře vyučující zařazují do výuky odborných předmětů jako zajímavou formu seznámení s podnikatelským prostředím, orientaci na trhu práce a motivaci ke studiu. Naposledy nás navštívili podnikatelé Jiří Krejčík, specialista na online marketing, a majitel firmy obchodující s vínem Jan Pánek, kteří předali své zkušenosti žákům prvního ročníku. Díky tomuto projektu se nám také podařilo navázat bližší spolupráci se strojírenskou firmou Beneš a Lát, a. s. Spolupráce s firmou umožní studentům absolvovat zde školní provozní praxe, soukromé brigády a dále rozvíjet své všeobecné i odborné znalosti a dovednosti formou soutěží, které firma pro naši školu pořádá. Nyní probíhá soutěž pro studenty 1. – 3. ročníku, která je zaměřena na rozvoj prezentačních dovedností. Věříme, že tato spolupráce bude oboustranně obohacující a přínosná.

Další firma, s kterou naše škola úzce spolupracuje, je společnost Administer, spol. s r. o. Předmětem činnosti společnosti je realizace valných hromad akcionářů, kde naši žáci zajišťují administrativní práce a získávají tak nové zkušenosti a navíc i finanční ohodnocení.

V letošním školním roce se studenti 2. ročníku ještě podívají v rámci exkurze do České národní banky v Praze, studenti 3. ročníku se mohou těšit na exkurzi do závodu společnosti Coca-Cola, a. s. také v Praze.

(Ing. Bílá a Ing. Holečková)