Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

V úterý 21. března 2023 jsme odeslali ze systému Certis na e-mailové adresy zákonných zástupců (popř. i uchazečů) pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Pokud má uchazeč podané na naši školu obě přihlášky, přijdou mu pozvánky dvě. (Pokud jste pozvánku neobdželi, doporučujeme se podívat do spamu, pozvánky chodí z adresy neodpovidejte@cermat.cz)

Žádáme o potvrzení přijetí přihlášek na e-mail sekretariat@oakolin.eu, předem děkujeme.

Upozorňujeme uchazeče z Ukrajiny, kteří zažádali o prominutí testu z českého jazyka, že v den přijímací zkoušky (tj. 13. 4. nebo 14. 4.) budou konat ústní pohovor ověřující základní znalost českého jazyka. Tyto pohovory proběhnou v učebně 204 v čase 10:50. Součástí pohovoru bude rozhovor o osobě uchazeče, četba a porozumění textu a popis obrázku.