Schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucích 1. ročníků

Setkání se zákonnými zástupci žáků přijatých do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2023 od 16 hodin v tělocvičně školy. Pozvánky byly rozeslány i na e-mail.

Na schůzce mj. obdržíte seznam učebnic pro 1. ročník, burza učebnic proběhne na začátku nového školního roku.