Projektový den cizích jazyků

Projektového dne jazyků se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku, kteří byli rozděleni do 34 jazykových skupin. Žáci ve skupinách samostatně pracovali na projektech na vybrané téma. Při prezentaci těchto projektů před odbornou komisí byly hodnoceny jejich prezentační dovednosti, jazykové dovednosti, zpracování tématu a splnění podmínek projektového zadání. Na základě tohoto bodového hodnocení byly vyhlášeny tři nejlepší týmy v každé jazykové skupině a také za každou skupinu byla vyhlášena cena diváků za nejlépe zpracovaný projekt.

Poděkování za úspěšný průběh projektového dne patří nejen samotným studentům, ale i přípravnému týmu projektového dne v čele s panem PhDr. Janem Dvořákem, členům komisí cizích jazyků a kolegům, kteří se na průběhu projektového dne podíleli.