Category: Oznámení

Výsledky školního kolo olympiády v NEJ

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Z účastníků si nejlépe vedla Kateřina Řehořová ze 3. C, druhé místo obsadila Anika Husáková ze 2. C a třetí místo obsadil Jakub Váňa ze 3. A. Všem děkujeme za účast a nejlepším němčinářům gratulujeme.

Informace k přijímacímu řízení

V pátek 12. 4. 2024 a v pondělí 15. 4. 2024 budeme pouštět uchazeče do budovy školy od 7:45.
Nástěnka s rozmístěním uchazečů bude umístěna ve vestibulu školy, po škole budou k dispozici uchazečům pedagogové konající dozory. Doprovod uchazečů se bude moci z bezpečnostních a organizačních důvodů zdržovat pouze ve vestibulu školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů, že uchazečům s hybridní nebo papírovou přihláškou, kteří budou na základě přiřazení Cermatem konat přijímací zkoušku na naší škole, jsme odeslali pozvánky doporučeným dopisem do rukou ZZ (s modrým pruhem). Uchazeči, kteří podávali přihlášku elektronicky, najdou pozvánku ke zkoušce v zaručené komunikaci v DiPSy.
Připomínáme, že uchazeč by měl pozvánku ke zkoušce mít v den zkoušky s sebou + občanský průkaz (pokud již vlastní).

Důležité informace k přijímacímu řízení na školní rok 2024/2025 včetně kritérií pro přijetí naleznete v záložce Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 – Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 (oakolin.eu)

Školní kolo soutěže ve Wordprocessingu

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 se uskutečnilo školní kolo soutěže v úpravě dokumentů – Wordprocessingu. Zúčastnilo se celkem 19 studentů ze 2. a 3. ročníku, kteří v daném časovém limitu museli upravit dva textové dokumenty podle zadání a vytvořit dokument v hromadné korespondenci. Nejlépe si vedl Jakub Váňa ze 3.A, na druhém místě se umístila Sabina Štěrbová ze 3.C a o třetí místo se podělily díky shodnému počtu bodů Lucie Martínková ze 2.B a Sabina Paštyková ze 3.C. Gratulujeme!
Nejlepší studenti ze školního kola jsou nominováni do kola krajského, které proběhne 29. ledna online.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celkem se zúčastnilo 24 žáků 1.- 3.ročníku. Po rozřazovacím testu, který se skládal z poslechu a práce s textem, 12 nejúspěšnějších žáků postoupilo do ústního kola, ve kterém žáci hovořili na vylosované téma a popisovali obrázek, který si rovněž vylosovali.
Na 3. místě se umístil Jakub Váňa ze 3.A, na 2. místě je Sabina Štěrbová ze 3.C a 1. místo patří Adéle Hlavičkové z 1.B
Adéla a Sabina postupují do okresního kola, které proběhne 15. 2. 2024 v DDM Kolín. Gratulujeme.

Lednový den otevřených dveří

Uchazeče o studium na naší škole a jejich rodiče zveme na již druhý Den otevřených dveří. Navštívit nás můžete v úterý 9. ledna 2024 od 9 do 16 hodin.
V přízemí ve sborovně proběhne evidence návštěvníků a budou se zde podávat informace k jednotlivým studijním oborům a přijímacímu řízení. Dále bude možnost si prohlédnout prostory školy a nahlédnout do vyučovacích hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zapojení do charitativní sbírky

V letošním roce se naši studenti i učitelé poprvé zapojili do charitativní sbírky „Krabice od bot“. Celkem jsme na středisko kolínské Diakonie odevzdali 26 krabic naplněných dárky pro děti v nouzi. Věříme, že jim dárky udělají na Vánoce radost.

Dvě první místa pro OA Kolín

V předvánočním čase se sportovní týmy z naší školy zúčastnily florbalového a futsalového turnaje. Jak už jsme zveřejnili, náš chlapecký tým vyhrál okresní kolo turnaje ve florbalu. Tento týden na kluky navázala i děvčata, když dosáhla stejného úspěchu a také postoupila do krajského kola. V pondělí jsme zaznamenali úspěch i ve futsalu, náš tým vyhrál 2. kolo turnaje a opět postoupil do dalších bojů. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a k úspěchům gratulujeme.

Macharovo pero

V literární soutěži Macharovo pero, kterou vyhlašuje Městská knihovna a město Kolín, získala cenu Městského společenského domu Magdaléna Zímová ze 3.B a Aneta Čepeláková ze 3.A obsadila 2. místo. Gratulujeme!

Sportovní úspěch našich chlapců

Ve středu 6. prosince se odehrálo okresní kolo ve florbale v rámci turnaje Subterra Cup. Chlapecký výběr OA Kolín si vedl skvěle, když vyhrál všechny tři zápasy dne a zajistil si postup do krajského kola. Nejlepším hráčem turnaje se stal Viktor Soukup ze 4. A, který vstřelil celkem 11 gólů a na 7 přihrál. Klukům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim hodně štěstí do krajského kola. Za týden čeká stejný turnaj i naše dívky.

Projekt „Bankéři do škol“

V úterý 5. prosince 2023 absolvovali studenti druhého ročníku vzdělávací program „Bankéři do škol“, který pořádá Česká bankovní asociace. O finanční gramotnosti, možnostech současného bankovnictví a především o kyberbezpečnosti studenti mohli diskutovat s panem Štěpánem Němcem z UniCredit Bank. Velmi mu děkujeme, že si vyčlenil svůj čas na tento zajímavý a užitečný workshop.