Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Děkujeme všem 14 studentům za účast a skvělý přístup k soutěži. Výkony byly velmi pěkné a ukázaly, že stačí „trochu“ zvýšeného úsilí, aby se dostavily potěšující výsledky. Na „bedně“ sice nemohou být všichni, ale dobrou zprávou je, že všichni uspěli v maturitním poslechovém testu – a to včetně studentů druhého ročníku.
Pořadí:
1. místo – Simona Vetešníková ze 3. B (poslech 19, ostatní 3×7, tj. 40)
2. místo – Antonie Záhorová ze 4. C (poslech 21, ostatní 3×6, tj. 39)
3. místo – Lucie Martínková z 2. B (poslech 18, ostatní 7-6-6, tj. 37)
Mimo soutěž se zapojila Viktorija Rayda ze 3.C s absolutním bodovým ziskem 23+21, tj. 44