Informace k přijímacímu řízení

V pátek 12. 4. 2024 a v pondělí 15. 4. 2024 budeme pouštět uchazeče do budovy školy od 7:45.
Nástěnka s rozmístěním uchazečů bude umístěna ve vestibulu školy, po škole budou k dispozici uchazečům pedagogové konající dozory. Doprovod uchazečů se bude moci z bezpečnostních a organizačních důvodů zdržovat pouze ve vestibulu školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů, že uchazečům s hybridní nebo papírovou přihláškou, kteří budou na základě přiřazení Cermatem konat přijímací zkoušku na naší škole, jsme odeslali pozvánky doporučeným dopisem do rukou ZZ (s modrým pruhem). Uchazeči, kteří podávali přihlášku elektronicky, najdou pozvánku ke zkoušce v zaručené komunikaci v DiPSy.
Připomínáme, že uchazeč by měl pozvánku ke zkoušce mít v den zkoušky s sebou + občanský průkaz (pokud již vlastní).

Důležité informace k přijímacímu řízení na školní rok 2024/2025 včetně kritérií pro přijetí naleznete v záložce Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 – Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 (oakolin.eu)