Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor Ekonomické lyceum. Výsledky jsou dále zveřejněny v systému DiPSy a ve vývěsce školy.

Nahlížení do spisu umožněno zákonným zástupcům uchazečů 18. června 2024 od 8 do 12 hodin.