Schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucího 1. ročníku

Setkání se zákonnými zástupci žáků přijatých do 1. ročníku se uskuteční v úterý 25. června 2024 od 16 hodin v tělocvičně školy. Tento termín se týká všech tří studijních oborů. Pozvánky byly rozeslány i na e-mail.

Na schůzce mj. obdržíte seznam učebnic pro 1. ročník, burza učebnic proběhne na začátku nového školního roku.