Nový školní vzdělávací program

Od 1. září 2022 se začnou žáci prvního ročníku vzdělávat podle nového ŠVP. Nový vzdělávací program platí pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání i pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie. Oba programy jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty.
Ostatní ročníky se budou dále vzdělávat podle dosud platného ŠVP.