Zahájení školního roku 2022/23

Prázdniny se neúprosně blíží ke svému závěru a ve čtvrtek 1. září zahájíme nový školní rok. První školní den začíná tradičně v 7:55, žáci se tento den nemusí přezouvat a čekají je třídnické hodiny. Žáci prvního ročníku budou mít tři třídnické hodiny, ostatní ročníky dvě.

Rozdělení do jednotlivých tříd se žáci prvního ročníku dozví na vývěsce ve vestibulu a poté budou směrováni do svých kmenových tříd. Třída Sportovního managementu (1.A) sídlí v přízemí v učebně 104, třída OA 1.B v prvním patře (učebna 207) a třída OA 1.C ve druhém patře naproti schodišti (učebna 303). Žádáme všechny žáky prvního ročníku, aby si připravili e-mailové adresy zákonných zástupců, kteří budou požadovat přístup do našeho školního systému. Přístupy do systému obdrží žáci i jejich zástupci během prvních dvou školních dní. V pátek proběhne burza učebnic.