Schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucích 1. ročníků

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků, kteří jsou přijati do 1. ročníku, na informační schůzku. Tato schůzka se uskuteční v pondělí 20. června 2022 v 16 hodin v tělocvičně školy. Pozvánky byly rozeslány i na e-mail.

Na schůzce mj. obdržíte seznam učebnic pro 1. ročník, burza učebnic proběhne na začátku nového školního roku.