Přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na příští školní rok, kritéria pro přijetí a vzor přihlášky jsou zveřejněny v záložce Pro uchazeče – přijímací řízení. Pokud přinesete přihlášku ke studiu osobně, při vstupu do školy dodržujte platná hygienická opatření (dezinfekce rukou, respirátor).

Úřední hodiny pro příjem přihlášek (sekretariát školy): pondělí – pátek od 8 hodin do 14 hodin