Vynikající úspěch našich studentů v soutěži Ekotým

Náročné dvoudenní klání proběhlo v rámci národního kola soutěže Ekotým 2021, které 14. a 15. prosince pořádala OA Písek. Soutěž se vzhledem k epidemiologické situaci konala online. Nejlepší týmy z krajských kol poměřily své ekonomické znalosti ve třech disciplínách (práce o moderních marketingových metodách, znalostní test, ústní prezentace na téma „Co si počít s inflací?“).
Naši školu reprezentovali Dominik Mach ze 4.A a Michal Vojáček ze 4.C, jejich tým byl bohužel oslabený o nemocnou třetí členku. I přesto si chlapci se všemi úskalími soutěže poradili na výbornou a k naší velké radosti nakonec v národním kole zvítězili. Veliké díky a gratulace patří nejen oběma studentům, ale i našim vyučujícím (a zejména Ing. Lence Koláčné), kteří je skvěle připravili.