Zájezd do Německa

INFORMACE PRO STUDENTY  – ZÁJEZD NĚMECKO 12. A 13.4. 2023

  • Přihlášku přednostně v prvním kole vyplní zájemci němčináři
  • Na webu naší školy naleznete kompletní informace od CK
  • Stáhnete si přihlášku k zájezdu – viz níže
  • Tuto přihlášku vyplňte a nechte podepsat zákonnými zástupci
  • Jakmile provedete úhradu celé částky (3.500,- Kč) donesete tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku do kabinetu č. 107 a osobně předáte pí.uč. Mgr.Kláře Šušlíkové
  • Na tuto přihlášku z druhé strany také napište název účtu, ze kterého platba odešla –  toto je z důvodu toho, že vaše příjmení se nemusí shodovat s tím ,kdo platbu provedl
  • Dodržte všechny povinné údaje k platbě uvedené na přihlášce
  • Pro němčináře platí termín plateb od 20.01.2023 do 01.02. 2023 po tomto datu se začnou přihlašovat ostatní studenti

INFORMACE pro studenty, kteří se neučí německy

  • Pokud bude kapacita zájezdu volná, bude v rozhlase vyhlášena možnost přihlásit se na tento zájezd  a to od 02.02.20223 do 16.02.2023
  • Pak platí pravidla uvedená shora

PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD

LETÁK