Školní psycholožky ve školním roce 2023/24

Vážení žáci,
od 20. 9. 2023 vám opět budou k dispozici služby psycholožek. Každou další středu od 13:00 do 15:15 hod v učebně 204 vás budou čekat psycholožky Míša a Olga. Termíny objednání jsou opět na webových stránkách, odkaz zde: https://oakolin.eu/skolni-psycholog/
Pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se na metodičku primární prevence Mgr. Kláru Šušlíkovou (č. dveří 108).
Děkuji a všem přeji úspěšný školní rok!
Mgr.Klára Šušlíková
MPP

Informace ke stravování

Stravování pro studenty OA Kolín poskytuje Střední průmyslová škola v Kolíně (Heverova 191, Kolín IV). Od letošního školního roku přechází na nový systém placení a přihlašování obědů. Více informací poskytne vedoucí školní jídelny Lenka Koldinská (+420 321 743 013; koldinska@sps-ko.cz/jidelna@sps-ko.cz) nebo se vše dozvíte na jejich webu https://www.sps-ko.cz/skolni-jidelna/

Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. 9. 2023 zahájíme nový školní rok, první školní den začne tradičně v 7:55. Žáci se tento den nemusí přezouvat a čekají je třídnické hodiny. Žáci prvního ročníku budou mít tři třídnické hodiny, ostatní ročníky dvě.

Rozdělení do jednotlivých tříd se žáci prvního ročníku dozví na vývěsce ve vestibulu a poté budou směrováni do svých kmenových tříd. Třída Sportovního managementu (1.A) sídlí v prvním patře v učebně 205, třída OA 1.B v přízemí (učebna 107) a třída OA 1.C ve druhém patře (učebna 305). Němčináři oboru OA vyplní hned na začátku krátký testík ověřující znalost německého jazyka, na jehož základě budou rozděleni do skupin, popř. může dojít i drobným přesunům mezi třídou B a C. Přístupy do školního systému Edookit obdrží žáci i jejich zákonní zástupci během prvních dvou školních dní. Žádáme naše nováčky, aby si přinesli 100 Kč (záloha na vstupní čip).

V úterý 5. 9. proběhne burza učebnic.

Termíny maturitní zkoušky v podzimním období

Pro maturanty přihlášené k podzimnímu termínu MZ platí následující termíny:

4. – 5. 9. 2023 – didaktické testy z CJL, ANJ popř. MAT – koná se na spádové škole, žák obdrží pozvánku na svůj e-mail v druhé polovině srpna (https://maturita.cermat.cz/kalendar)

7. 9. 2023 – praktická maturitní zkouška (pro obor OA i EP), podrobné info obdrží žák na e-mail v přípravném týdnu

12. 9. 2023 – ústní maturitní zkouška – podrobný rozpis žák obdrží na e-mail do konce srpna

Letní prázdniny

Všem zaměstnancům a studentům Obchodní akademie v Kolíně přejeme pohodové a slunečné letní prázdniny.

Zároveň upozorňujeme, že během července a srpna bude kancelář školy v provozu v pracovní dny od 8 do 12 hodin.

Projektový den cizích jazyků

Projektového dne jazyků se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku, kteří byli rozděleni do 34 jazykových skupin. Žáci ve skupinách samostatně pracovali na projektech na vybrané téma. Při prezentaci těchto projektů před odbornou komisí byly hodnoceny jejich prezentační dovednosti, jazykové dovednosti, zpracování tématu a splnění podmínek projektového zadání. Na základě tohoto bodového hodnocení byly vyhlášeny tři nejlepší týmy v každé jazykové skupině a také za každou skupinu byla vyhlášena cena diváků za nejlépe zpracovaný projekt.

Poděkování za úspěšný průběh projektového dne patří nejen samotným studentům, ale i přípravnému týmu projektového dne v čele s panem PhDr. Janem Dvořákem, členům komisí cizích jazyků a kolegům, kteří se na průběhu projektového dne podíleli.

Finále soutěže v prezentačních dovednostech

Ve čtvrtek 15. června 2023 se uskutečnilo finálové kolo prezentační soutěže pod patronací strojírenské firmy Beneš a Lát, a. s. Do finále postoupilo celkem 12 přihlášených týmů ze druhého a třetího ročníku. Úkolem soutěžních týmů bylo odprezentovat svou vizi, která by měla firmě Beneš a Lát pomoci k lepší marketingové komunikaci, k získání vyššího povědomí o firmě a k vylepšení nástojů public relation, které by byly více cíleny na mladou generaci. Do poroty zasedl generální ředitel Svatopluk Runčík, MBA, asistentka společnosti Bc. Anna Handlířová, ředitel školy Ing. Dušan Zahrádka a vedoucí sekce odborných předmětů Ing. Jana Bílá.

Na stupních vítězů se nakonec umístila tato družstva: 1. místo: Matyáš, Grmolenský (3.A), 2. místo: Černá, Šindler (3.C) a 3. místo: Barnatová, Bohunková, Čepeláková, Koděrová (2.A).

Všem studentům děkujeme za pěkné výkony a zástupcům firmy Beneš a Lát, a. s. patří vřelé díky za inspirativní spolupráci s naší školou.

Úspěch v soutěži „Zaúčtuj to“

Dne 7. června 2023 se v Praze konalo základní kolo soutěže Zaúčtuj to! Naše dva týmy se v případové studii (hodinové účtování) umístily na 2. a 3. místě z 19 týmů. Po dalších dvou kolech soutěže Riskuj na 2. místě skončil tým ve složení Antonie Záhorová a Zuzana Koukalová (obě 3. C) a Filip Ekrt (3. B). Tento tým postupuje do celostního finále na Masarykově univerzitě v Brně. Pochvalu zaslouží i druhý tým – Marek Beneš (3. A), Anna Černá (3. C) a Filip Bartek (3. B).

Schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucích 1. ročníků

Setkání se zákonnými zástupci žáků přijatých do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2023 od 16 hodin v tělocvičně školy. Pozvánky byly rozeslány i na e-mail.

Na schůzce mj. obdržíte seznam učebnic pro 1. ročník, burza učebnic proběhne na začátku nového školního roku.

Slavnostní zakončení maturitních zkoušek

Jarní termín maturitních zkoušek školního roku 2022/23 je za námi a Obchodní akademie v Kolíně se může pochlubit 62 novými absolventy (z řádného termínu). Letošní maturanti nepodcenili přípravu, předvedli velmi dobré výkony a dosáhli nejlepšího výsledku úspěšnosti za posledních pět let. Na kolínské radnici pak za přítomnosti svých rodin a učitelů obdrželi maturitní vysvědčení. 14 studentů odmaturovalo s vyznamenáním, potěšila nás i 100% úspěšnost u didaktického testu z matematiky a 99% úspěšnost z anglického jazyka, všichni studenti zvládli i ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví. Všem gratulujeme a přejeme jim vše nejlepší v jejich dalších životních etapách.