Okresní kolo florbalového turnaje

Dne 7. 12. 2022 proběhlo okresní kolo florbalového turnaje Subterra Cup v kategorii dívek středních škol. Turnaje se zúčastnily 4 týmy z okresů Kolín, Nymburk a Praha – východ. Turnaj se hrál systémem každý s každým, který následovala nadstavbová část, ze které vzešlo finále dvou nejlepších týmů turnaje. Po základní části byla naše děvčata na jednoznačném prvním místě, nadstavbu také vyhrála, ale závěrečný finálový zápas skončil 0:1, čímž florbalistky naší školy obsadily 2. místo za vítězným Gymnáziem Kolín.
Složení družstva:
Barnatová Veronika, Koděrová Kristýna (obě 2. A), Sabo Adéla, Říhová Nela (obě 2. B), Němcová Dominika, Štullerová Jana, Růžičková Eliška, Vydrová Lucie (všechny 3. A), Hofericová Michaela, Sikáčková Adéla, Šlégrová Sára (všechny 3. C) a Šaníková Natálie a Veselá Lucie (obě 4. C).
Všem děvčatům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ředitelské volno

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) bude vyhlášeno pro žáky na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno.

Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium na Obchodní akademii v Kolíně na Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 8. listopadu 2022 od 9 do 16 hodin. U vchodu si příchozí návštěvníky převezmou naši studenti, kteří je provedou po budově a seznámí je s chodem školy. V učebně 204 proběhne evidence návštěvníků a budou se zde podávat informace ke studiu a přijímacímu řízení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Charitativní akce Přes bariéry s policií

Tento týden podpořila naše škola sportovně charitativní akci „PŘES BARIÉRY S POLICIÍ“, která je určena pro studenty čtvrtých ročníků středních škol a středních odborných učilišť. Ti si mohou vyzkoušet fyzické testy, jejichž splnění je jednou z podmínek přijetí při výběrovém řízení k Policii ČR.

Každý úspěšný student přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu čtrnáctileté Terezky, obdržel potvrzení o absolvování fyzických testů a zároveň studenti získali informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

Naši studenti si ve fyzických testech vedli velmi úspěšně, z 23 cvičících chlapců získalo certifikát o splnění testů 19. Dívky to měly o něco těžší, protože se musely poprat s pánskými kliky. Z 27 cvičících děvčat získaly certifikát dvě. I to je ale hezký výsledek a všem děkujeme, že přispěli svými výkony na dobrou věc.

Školní psycholožka a sociální pracovnice

ŠPP (školské poradenské pracoviště) oznamuje všem našim žákům a rodičům, že od 14. září 2022 budou k dispozici služby školní psycholožky a sociální pracovnice. Návštěvu si lze sjednat na každou středu od 14 do 16 hodin, školní psycholožka bude sídlit v učebně číslo 204. V brzkých dnech bude na webových stránkách školy spuštěn rezervační portál. V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Kláru Šušlíkovou na mailové adrese suslikova@oakolin.eu

Naši školu navštívil ministr školství

Dne 12. září 2022 poctil naši školu návštěvou ministr školství pan Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Pan ministr se svým doprovodem pohovořil v přátelské atmosféře s vedením školy, poté si prohlédl prostory naší školy a popřál hodně štěstí studentům 4. ročníku, které čeká v letošním školním roce maturita.
V Kolíně se pan ministr zúčastnil i pietního aktu před naší školou na počest Václava Morávka.

Nový školní vzdělávací program

Od 1. září 2022 se začnou žáci prvního ročníku vzdělávat podle nového ŠVP. Nový vzdělávací program platí pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání i pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie. Oba programy jsou ke stažení v sekci Školní dokumenty.
Ostatní ročníky se budou dále vzdělávat podle dosud platného ŠVP.

Zahájení školního roku 2022/23

Prázdniny se neúprosně blíží ke svému závěru a ve čtvrtek 1. září zahájíme nový školní rok. První školní den začíná tradičně v 7:55, žáci se tento den nemusí přezouvat a čekají je třídnické hodiny. Žáci prvního ročníku budou mít tři třídnické hodiny, ostatní ročníky dvě.

Rozdělení do jednotlivých tříd se žáci prvního ročníku dozví na vývěsce ve vestibulu a poté budou směrováni do svých kmenových tříd. Třída Sportovního managementu (1.A) sídlí v přízemí v učebně 104, třída OA 1.B v prvním patře (učebna 207) a třída OA 1.C ve druhém patře naproti schodišti (učebna 303). Žádáme všechny žáky prvního ročníku, aby si připravili e-mailové adresy zákonných zástupců, kteří budou požadovat přístup do našeho školního systému. Přístupy do systému obdrží žáci i jejich zástupci během prvních dvou školních dní. V pátek proběhne burza učebnic.