Lednový den otevřených dveří

Uchazeče o studium na naší škole a jejich rodiče zveme na již druhý Den otevřených dveří. Navštívit nás můžete v úterý 9. ledna 2024 od 9 do 16 hodin.
V přízemí ve sborovně proběhne evidence návštěvníků a budou se zde podávat informace k jednotlivým studijním oborům a přijímacímu řízení. Dále bude možnost si prohlédnout prostory školy a nahlédnout do vyučovacích hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.