Naše škola hostila celostátní kolo soutěže Ekotým

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2023 se budova Obchodní akademie v Kolíně stala útočištěm pro 14 nejlepších středoškolských týmů z celé České republiky, které postoupily do celostátního kola soutěže Ekonomický tým 2023. K nim se na „divokou kartu“ přidal i náš tým domácí. Tříčlenná družstva se utkala ve třech disciplínách – projektová práce na zadané téma, znalostní test a prezentace na zadané téma. Ve velmi vyrovnaném boji získal v součtu disciplín nejvíce bodů tým z Obchodní akademie Česká Lípa, na druhém místě se umístil tým z Obchodní akademie Ostrava – Poruba, diplom a ceny za třetí místo si odvezli studenti Obchodní akademie z Karlových Varů. Gratulujeme.

Tým naší školy ve složení Antonie Záhorová, Jakub Jan Beil a Filip Gajdoš se v silné konkurenci neztratil a obsadil konečné krásné 7. místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci. Poděkování patří i externím hodnotitelů prací a studenských prezentací. Konečné díky si zaslouží organizační tým v čele s Ing. Janou Bílou, který věnoval přípravám akce nemalé úsilí a hodiny svého času.

Fotografie z akce jsou k vidění v odkazech z místních médií a na instagramu školy:
https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/kolin-soutez-obchodni-akademie-zahajeni-ekonomicky-tym-22112023.html

https://www.svoboda.info/zpravy/kolin/v-koline-vyhlasi-mistry-republiky-v-souteze-obchodnich-akademii-ekonomicky-tym-2023_/