Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. 9. 2023 zahájíme nový školní rok, první školní den začne tradičně v 7:55. Žáci se tento den nemusí přezouvat a čekají je třídnické hodiny. Žáci prvního ročníku budou mít tři třídnické hodiny, ostatní ročníky dvě.

Rozdělení do jednotlivých tříd se žáci prvního ročníku dozví na vývěsce ve vestibulu a poté budou směrováni do svých kmenových tříd. Třída Sportovního managementu (1.A) sídlí v prvním patře v učebně 205, třída OA 1.B v přízemí (učebna 107) a třída OA 1.C ve druhém patře (učebna 305). Němčináři oboru OA vyplní hned na začátku krátký testík ověřující znalost německého jazyka, na jehož základě budou rozděleni do skupin, popř. může dojít i drobným přesunům mezi třídou B a C. Přístupy do školního systému Edookit obdrží žáci i jejich zákonní zástupci během prvních dvou školních dní. Žádáme naše nováčky, aby si přinesli 100 Kč (záloha na vstupní čip).

V úterý 5. 9. proběhne burza učebnic.