denni tema nocni tema

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41                               
Adresa: Kutnohorská 41, 280 02, Kolín 4     Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

en de
 

Vybavení školy

Fotogalerie

Pro výuku jsme dobře materiálně vybaveni. Prakticky ve všech třídách jsou nové lavice a nábytek. Pro výuku odborných předmětů se využívají speciální učebny: tři učebny výpočetní techniky, výuka jazyků probíhá ve dvou odborných učebnách s interaktivní tabulí a škola se může pochlubit novou moderní tělocvičnou. Ve škole je žákovská knihovna.

V říjnu 2010 jsme získali moderní vybavení další učebny z projektu Středočeského kraje "Modernizace učeben středních škol zřizovaných Středočeským krajem - moderní technologie do výuky", za finanční podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy a Středočeského kraje.

Další především technické vybavení učeben - dataprojektory, nové počítače, nová počítačová síť,jsme získali v letech 2013 a 2014 z projektu EU "Vzdělání pro konkurenceschopnost".

Praktická výuka účetnictví probíhá na informačním systému ABRA.

Škola pořádá pro druhé ročníky lyžařský výcvikový kurz a pro třetí ročníky sportovně-turistický kurz. Mimoto žáci ve druhém, třetím a ve čtvrtém ročníku vykonávají odbornou praxi podle svého výběru. Ve čtvrtém ročníku zpracovávají odbornou seminární práci.

Každé dva roky škola pořádá oblíbený jazykově poznávací pobyt v Anglii.

Na škole máme několik učeben s dataprojektorem, zatemněním a počítačem připojeném k internetu. Tyto učebny využíváme především pro výuku nepočítačových předmětů, hlavně jazyků, dějepisu, ale i dalších. K výuce těchto předmětů dnes existuje množství multimediálních programů, prezentací, testů atd., které je možné naplno využívat právě v těchto učebnách. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí.

Škola má velkou tradici i úspěšnost v soutěžích v grafických disciplínách. Naši žáci pravidelně zaujímají přední místa v regionálních soutěžích i na mistrovství ČR. Zúčastňují se také ekonomických, sportovních, jazykových, literárních a jiných soutěžích. Dále škola pořádá exkurze, návštěvy kin a divadel, třídní výlety i zahraniční zájezdy a pobyty.

Žáci mají možnost přístupu na internet bezplatně a to i mimo vyučování. Škola má vlastní knihovnu s česky psanou literaturou a také anglickou knihovnu, ve které si studenti u vyučujících ANJ mohou půjčovat literaturu psanou anglicky.

K dispozici je také nově vybavená studovna, kde moho žáci trávit volné hodiny a kde mají k dispozici mimo jiné i počítač s připojením k internetu, televizi a hi-fi soustavu.

Škola má moderně vybavenou tělocvičnu, nově vybudovanou v roce 2004, vhodnou pro nejrůznější sportovní i jiné aktivity.

Tělocvičnu pronajímáme, více informací na telefonu 321 721 533 nebo na e-mailu školy (oa@kolin.cz).

sipka © OA Kolín | Kontakty | Mapa webu | Valid XHTML 1.0 Strict | web by M. T.