denni tema nocni tema

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41                        Kontakty
Adresa: Kutnohorská 41, 280 02, Kolín 4     Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

en de
 


Seznam učitelů

Jmenný seznam a vyučované předměty:

Ing. Dušan Zahrádka (ředitel): účetnictví, cvičení z účetnictví
Ing. Jana Holečková (zástupkyně ředitele): informační technologie, přírodní vědy, písemná elektronická komunikace
Mgr. Andrea Bartošová: matematika, cvičení z matematiky, tělesná výchova
Ing. Jana Bílá: ekonomika, statistika, management, marketing
Ing. Iva Březinová: ekonomika, písemná elektronická komunikace, finanční gramotnost
Ing. Kateřina Březinová: účetnictví, psychologie, cvičení z účetnictví
Mgr. Aneta Bulíčková anglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Ing. Radomíra Cafourková: písemná a elektronická komunikace, informační technologie
Mgr. Jana Dubnická: matematika, německý jazyk, cvičení z matematiky
Mgr. Lada Dudková: informační technologie, informačně technologický základ
PhDr. Jan Dvořák: německý jazyk, ruský jazyk, seminář z ruského jazyka
Mgr. Martin Heller tělesná výchova, dějepis, občanská nauka, základy společenských věd
Ing. Vladislava Horáčková: ekonomika, hospodářský zeměpis, environmentální výchova
Ing. Věra Hovorková: účetnictví, informační technologie, cvičení z účetnictví
Ing. Jitka Jeřábková: ekonomika, písemná elektronická komunikace, finanční gramotnost, management
Mgr. Lydie Kohoutová: anglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Ing. Lenka Koláčná: ekonomika, finanční gramotnost, písemná elektronická komunikace
PhDr. Ondřej Kosina, PhD.: anglický jazyk, dějepis, občanská nauka, občanský základ, právo
Ing. Jarmila Krejčová: účetnictví, cvičení z účetnictví, písemná elektronická komunikace
Ing. Lucie Lacková: účetnictví
Mgr. Kateřina Ladrová: angličtina, český jazyk
Mgr. Irena Minaříková: tělesná výchova, písemná elektronická komunikace, základy somatologie a fyziologie, teorie sportovní přípravy
Mgr. Soňa Sádlíková: ruský jazyk, německý jazyk
PaeDr. Božena Saláková: matematika, přírodní vědy, občanská nauka
Mgr. František Soukup: český jazyk a literatura
Mgr. Helena Soukupová: český jazyk a literatura, německý jazyk
Mgr. Klára Šušlíková: německý jazyk, seminář z německého jazyka
Mgr. Miroslava Třešňáková: anglický jazyk, seminář z anglického jazyka
PhDr. Kateřina Zvelebilová: anglický jazyk, seminář z anglického jazyka
Markéta Řeháková: asistentka pedagoga

Fotografie učitelského sboru:

sipka © OA Kolín | Kontakty | Mapa webu | Valid XHTML 1.0 Strict | web by M. T.