denni tema nocni tema

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41                               
Adresa: Kutnohorská 41, 280 02, Kolín 4     Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

en de
 

Informace o studiu

Školní řád Obchodní akademie Kolín

Pravidla pro hodnocení (Klasifikační řád Obchodní akademie Kolín)

Obchodní akademie je státní škola zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje. Její historie je více než stoletá. Již v roce 1897 byla založena chlapecká dvouletá obchodní škola, která se postupně vyvíjela až k dnešní podobě.

Škola je vybavena výtahem a pojízdnou plošinou. Tím je zajištěn bezbariérový přístup do budovy školy i do většiny učeben a ostatních prostor školy.

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech 63-41-M/02 Obchodní akademie a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Oba studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle učebního plánu schváleného MŠMT. Absolventi najdou uplatnění prakticky ve všech administrativních činnostech (účetní, sekretářky, písařky apod.) ve firmách, státních úřadech, bankách, pojišťovnách, obchodech ve službách atd. Mohou i soukromě podnikat. Samozřejmě mají možnost dále studovat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Absolventi oboru Ekonomika a podnikání se navíc mohou uplatnit jako manažeři v oblasti sportu, trenéři, vedoucí sportovních družstev, lektoři, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro sport atp.

Praktická výuka účetnictví probíhá na Informačním systému ABRA.

V současné době studuje na škole 308 žáků ve čtyřech ročnících. Pro příští rok se počítá s přijetím 90 žáků ke studiu.

Stravování je pro studenty zajištěno na SPŠ Kolín vzdálené cca 300 m od školy. Ubytování škola neposkytuje, ale může ho po dohodě zajistit na internátu SOŠ informatiky a spojů a SOU Jaselská 826, Kolín.

V oblasti protidrogové prevence pracuje u nás úspěšně preventista primární prevence. V rámci "peer programu" byli z řad studentů vyškoleni aktivisté, kteří se v této sféře dále angažují.

Uplatnění studentůI když je v součastnosti situace se zaměstnáním absolventů škol na trhu práce napjatá, dá se říci, že naši absolventi většinou nacházejí uplatnění.

Co se týče úspěšnosti uchazečů o studium na vysokých školách, drží si škola vysoký standard. V minulých letech byla hodnocena jako nejlepší mezi odbornými školami ve středočeském regionu.

Případným uchazečům přeji zdárné složení přijímacích zkoušek a poté úspěšné studium na naší škole.


Ing. Dušan Zahrádka v. r.
ředitel Obchodní akademie

sipka © OA Kolín | Kontakty | Mapa webu | Valid XHTML 1.0 Strict | web by M. T.