denni tema nocni tema

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41                               
Adresa: Kutnohorská 41, 280 02, Kolín 4     Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

en de
 


ICT

Plán ICT je k dispozici u ředitele školy nebo u správce školní počítačové sítě.

Na škole jsou v současné době v provozu 4 počítačové učebny, dataprojektorem, ozvučením a případně i interaktivní tabulí jsou vybaveny jazykové učebny, multimediální učebna a všechny kmenové třídy. Počítačem jsou vybaveny také všechny kabinety, téměř všichni vyučující mají k dispozici notebook, který využívají při výuce.

Všechny počítače na škole jsou připojeny do sítě. Každý kabinet a počítačové učebny jsou vybaveny tiskárnou. Na škole je v provozu souborový server. Všichni studenti i učitelé mají na souborovém serveru k dispozici domovský adresář pro ukládání souborů, které používají při výuce.

K internetu je škola připojena optickým kabelem rychlostí 80 Mbps.

Žáci mohou počítačové učebny a internet bez omezení využívat i o přestávkách i v odpoledních hodinách po skončení vyučování (cca do tří hodin odpoledne).

Škola je kromě klasické počítačové sítě pokryta i WiFi sítí, která umožňujě připojení k internetu studentům i vyučujícím v prostorách školní budovy.

Klasifikace žáků probíhá přes internetovou službu EDOOKIT, což umožňuje rodičům i studentům mít neustále přehled o svých známkách a také o docházce.

sipka © OA Kolín | Kontakty | Mapa webu | Valid XHTML 1.0 Strict | web by M. T.