denni tema nocni tema

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41                        Kontakty
Adresa: Kutnohorská 41, 280 02, Kolín 4     Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

en de
 


PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, Obchodní akademie Kolín

Kontakt: 321 721 533

Mgr. Klára Šušlíková - metodik prevence

Konzultační hodiny: žáci - průběžně, rodiče - po předchozí dohodě


Základním principem školní strategie primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti.
Primární prevence sociálně patologických jevů je u žáků zaměřena na:
a) předcházení následujících rizikových jevů chování žáků: b) rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech:

Důležité materiály:sipka © OA Kolín | Kontakty | Mapa webu | Valid XHTML 1.0 Strict | web by M. T.