<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> SPORTOVNÍ MANAGEMENT

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

Pro naše uchazeče, kteří nastoupí u nás ke studiu ve školním roce 2013/1014 chystáme nový studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, v jehož v rámci bude otevřen obor Sportovní management. Studenti budou připravováni nejen na další studium tohoto oboru, ale i pro uplatnění v praxi. To vše ve spolupráci se sportovními oddíly regionu (FK Kolín, Atletický oddíl Kolín a další), které budou zajišťovat praxe a stáže pro naše studenty.

Sportovní management patří ve světě k nejmladším manažerským oborům. Zaměřuje se nejen na aktivní sportovce a připravuje je na další uplatnění v ekonomické a finanční sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb, které jsou pro řadu lidí nezbytnou součástí volného času a zdravého životního stylu.

Uplatnění:

Volitelné předměty:

Otevřít jako samostatnou stránku