<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Partnerství obchodních akademií Středočeského kraje

Partnerství obchodních akademií Středočeského kraje

Dne 1. května 2009 byla zahájena realizace projektu „Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem – metodicko-materiální zajištění“, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento program je zaměřen na zkvalitňování systémů počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR.

Na projektu „Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem – metodicko-materiální zajištění“ se podílejí obchodní akademie Berouna, Kolína, Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi, Příbrami, Rakovníka a Slaného. Předkladatelem projektu je Obchodní akademie Lysá nad Labem. Významnou pomoc a podporu tomuto projektovému záměru poskytuje odbor školství a sportu a odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Středočeského kraje ČR.

Smlouva o přípravě společného projektu byla podepsána řediteli a zástupci příslušných škol 26. listopadu 2007 na Obchodní akademii v Lysé nad Labem. Jednání členů realizačního týmu, kteří byli pověřeni přípravou realizačního záměru, se uskutečnilo na Krajském úřadu Středočeského kraje ve dnech 31. března – 4.dubna 2008.

Cílem tohoto projektu, jehož realizace je plánována na léta 2009 – 2011, je zvýšení odborné, metodické a materiální úrovně vzdělávacího procesu jednotlivých obchodních akademií. Tento projekt je zaměřen především na průběžné vyhodnocování a inovaci nových školních vzdělávacích programů, zajištění moderního technicko-didaktického zařízení pro školy (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule) a na přípravu a pořádání pracovních setkání pedagogů partnerských obchodních akademií. Součástí tohoto projektu jsou také odborné vzdělávací semináře a výměna praktických zkušeností s učiteli škol na Slovensku a ve Spolkové republice Německo.

Mgr. Zdeněk Víšek
koordinátor projektu

Otevřít jako samostatnou stránku